0K+

zgłoszeń do turnieju

0K+

zasięgu na kanałach SM twórców

0K+

zasięgu kampanii display na GRY-OnLine